Crna magija je vrlo opasna, upotrebljavaju je oni koji žele nauditi i povrijediti druge osobe. Crna magija može biti direkno bačena na Vas, a i ne mora. Primjerice živite u prostoru gdje je bačena magija, nekoga iz obitelji ili osobe koja je boravila tamo prije Vas, ne trebate osobno imati nikakve veze sa time, ali ste i dalje u tom prostoru koji je začaran i gdje su loši utjecaji. Iako nije bačena na Vas vi ste zahvaćeni i imate velike probleme kojima ne znate razlog. Izvor tih problema je upravo crna magija koja neće proći sama od sebe i potrebna je stručna pomoć u skidanju magije.