Vidovitost

Vidovitost

Vidovitost nije samo pojam iz holivudskih priča. Vidovitost je neraskidivo vezana uz našu kulturu. Ona je poseban dar kojim su blagoslovljeni tek rijetki. Isti su ljudi izabrani s razlogom, a to je da ostalim olakšaju život i pomognu u teškim situacijama. Vidovitost podrazumijeva viđenje prošli i budućih događaj te njihov utjecaj na život pojedinca. Vidovnjaci su nositelji tog dara koji na temelju vizija predviđaju budući slijed događaja.

Vidovitost: Može li ju se aktivirati?

Vidovitost se prema tome može dijeliti na stečenu rođenjem i na onu koju smo s vremenom razvili Prema nekim stručnjacima vidovitost je nešto s čim smo svi rođeni, samo dar nikada nismo razvijali. Radi se o šestom čulu koje nam pomaže da stvari predosjetimo i prije nego li se to isto dogodi. Ono se može razvijati raznim tehnikama te kanaliziranjem pomoću karata, kristalnih kugli, ogledala, ezoterije i astrologije.

Zanimljivo je kako je dio ljudi osjetio dar vidovitosti nakon nezgodnog pada, udarca u glavu ili nakon prometne nesreće. Kao da su se čakre koje su dugo vremena bile zatvorene, konačno otvorile i aktivirale vidovitost.

Vidovitost može biti spontana i kontrolirana

Vidovitost može biti spontana i kontrolirana. Spontana vidovitost označava, kako joj samo ime govori, iznenadne vizije koje nije moguće kontrolirati. One se pojavljuju bez ikakvog slijeda. Za razliku od spontane, kontrolirana vidovitost omogućuje kontrolu nad vizijama. Vidovnjak vizije može prizivati i isključiti kad god to želi. Ova potonja vidovitost je rjeđa. Kontrolu nad vidovitošću nije lako steći pa mnogi vidovnjaci kad se tek susretnu sa svojim vizijama, žele odustati. Strah da će ih vizije pratiti tijekom cijelog života, a da ih neće moći isključiti, nešto je s čime se ne žele nositi. No dio njih ipak ustraje da bi na kraju priznali da je to dar, a ne prokletstvo.

Vidovnjaci – ljudi čiji dar vidovitosti mijenja naš svijet

Vidovnjaci imaju posebnu misiju u svijetu. Oni pomažu ljudima da doskoče događajima koji im slijede, mijenjaju povijest i uče nas kako prigrliti nešto nekonvencionalno. Vidovnjaci otvoreno sudjeluju u potragama za nestalim osobama, u istragama ubojstva…

I dalje se na njih dobar dio vremena gleda na posprdan način, ali unatoč tome oni ne odustaju od ljudi. Pomogli su mnogima da zatvore poglavlja iz prošlosti i krenu u budućnost spremni. Njihove su usluge tražene bez obzira na negativne konotacije. Ljudi se sve manje obaziru na loše riječi jer žele probati nešto novo i nije ih briga što će okolina na to sve reći.